Μετά τις εκλογές της Τετάρτης 20 Μαΐου 2015, συγκροτήθηκε σε Σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΝΕΠΡΟΤ το οποίο έχει ως εξής:
Πρόεδρος: Τσιάφης Ιωάννης
Αντιπρόεδρος: Μυλωνάς Δημήτριος
Γενικός Γραμματέας: Χριστοδουλοπούλου Αικατερίνη
Ειδικός Γραμματέας επί των Οικονομικών: Φωλίνας Δημήτριος
Ειδικός Σύμβουλος επί των Διοργανώσεων: Χρυσαφίδης Ευάγγελος
Αναπληρωματικά μέλη: Γεωργίου Στυλιανή, Γκιώση Στυλιανή, Μηνόπουλος Συμεών