Τυποποίηση (Standardization) είναι η προσαρμογή του ανθρώπου σε οτιδήποτε (υλικό ή πνευματικό στοιχείο) επαναλαμβάνεται. Γίνεται με το ένστικτο, τυχαία ή και προγραμματισμένα και έχει κύριο (αν όχι αποκλειστικό) στόχο τη δυνατότητα της σταθερής επανάληψης. Ως αποτέλεσμα έχει τη δημιουργία σταθερότυπων, διεθνώς standards, τα οποία (οριζόμενα έτσι από τη λατινική ρίζα standard) αναδεικνύουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους τη σταθερότητα. Προτυποποίηση είναι η καθιέρωση, εμπειρικά ή μετά από εφαρμογή προγραμματισμού, προτύπων, με την έννοια των ιδεατών στοιχείων προς μίμηση. Ο διεθνής όρος που επιχειρείται να χρησιμοποιείται είναι (από τον ελληνικό δόκιμο όρο protype) το protypation. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα ασχολούνται (έστω και χωρίς να το έχουν συνειδητοποιήσει) με την τυποποίηση, είτε στην καθημερινή τους ζωή, είτε στην ειδικότητα ή το επάγγελμά τους. Είναι πιο ορθολογικό, τόσο η καθημερινή ζωή όσο και επάγγελμα - ειδικότητα, να ιδωθούν και να αντιμετωπιστούν από την πλευρά της τυποποίησης και πιο ανθρώπινο όταν η τυποποίηση αναφέρεται σε πρότυπα και όχι σε σταθερότυπους-standards.
H ΕΝΕΠΡΟΤ είναι μια ομάδα ειδικών, που ακολουθώντας αυτή την οπτική, ασχολούνται επιστημονικά με την τυποποίηση, ο καθένας στον τομέα του. Όταν αναφέρουμε επιστημονικά εννοούμε ότι διερευνούμε, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, σε βάθος και πολύπλευρα τα επιμέρους θέματα τυποποίησης και προτύπων. Η ενασχόληση του καθενός αφορά βέβαια το δικό του ειδικό πεδίο. Υπό τη σκέπη της ΕΝΕΠΡΟΤ όμως γίνεται μια όσμωση των επί μέρους ειδικών οπτικών έτσι ώστε να προκύπτει μια πλήρης, επιστημονική κάλυψη του θέματος. Έτσι, με κέντρο την ΕΝΕΠΡΟΤ γίνονται συζητήσεις, ανταλλάσσονται απόψεις και διαμορφώνονται ομαδικά αναλύσεις, θέσεις και καταγραφές για την τυποποίηση και την προτυποποίηση.
Έχοντας διαμορφώσει έναν ευρύτερο κύκλο με πρόσωπα και φορείς, που έχουν σχέση και ενδιαφέρον για την τυποποίηση και προτυποποίηση, η ΕΝΕΠΡΟΤ, διοργανώνει ή συνδιοργανώνει (με άλλους κοινωνικούς, επιστημονικούς, επαγγελματικούς φορείς ή οργανώσεις πχ καταναλωτικές) εκδηλώσεις, όπως συνέδρια, ημερίδες, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, καθώς και διαλέξεις, σεμινάρια κλπ. Όλες οι διοργανώσεις μαγνητοφωνούνται και είτε εκδίδονται ως Πρακτικά είτε αποδελτιώνονται και αξιοποιούνται σε αντίστοιχες εκδηλώσεις ή σε εκδόσεις. Επίσης, σε χώρο κατάλληλα διαμορφωμένο και εξοπλισμένο στα Γραφεία του Συλλόγου, διοργανώνονται τακτικές συγκεντρώσεις μελών, ανοικτές όμως και στο κοινό, όπου αναπτύσσονται, υπό μορφή διαλέξεων από στελέχη μας, οι θεματικές εκείνες περιοχές προτυποποίησης για τις οποίες το κάθε μέλος μας έχει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Ακόμα, μια 20μελής ομάδα μελών μας ασχολείται από τα τέλη του 2000, με τη συγγραφή ενός «Πανδέκτη Προτυποποίησης» υπό μορφή μιας εξάτομης σειράς εγχειριδίων.
Στη διαδρομή των αιώνων η επιστήμη άλλοτε ελήφθη και εφαρμόσθηκε ορθά, άλλοτε εσφαλμένα, και άλλοτε παραγκωνίσθηκε και αποσιωπήθηκε. Όπου, όταν και όσο χρησιμοποιήθηκε και εφαρμόστηκε σωστά, απάλλαξε από την ψευδογνώση, τις προλήψεις τις δεισιδαιμονίες, τις σοφιστείες και τα ψευτοδιλήμματα.