Η ΕΝΕΠΡΟΤ έχει, για θέματα εκπαίδευσης, άμεση διασύνδεση με ορισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπως το Helmut Schmidt Univestitaet Αμβούργου (καθ. W.Hesser), το Technical University- T.U. Σόφιας (καθ. B.Sandalski), το Erasmus University, στο Ρότερνταμ Ολλανδίας (καθ. H.de Vries), αλλά και με όλους ουσιαστικά τους επιστήμονες που ασχολούνται με την τυποποίηση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού Δικτύου (European Academic Network) της Γεν. Διεύθυνσης Απασχόλησης-Επιχειρήσεων (DG Enterprise) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχες διασυνδέσεις έχει η ΕΝΕΠΡΟΤ μέσω της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τυποποίησης (European Academy of Standardization-EURAS). Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών έχουν προγραμματιστεί και δρομολογηθεί:
- Η εκπόνηση ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα, το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες, από επαγγελματική κατάρτιση και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές.
- Η δημιουργία ενός Βαλκανικού Ιδρύματος Εκπαίδευσης-Κατάρτισης για την Τυποποίηση, με έδρες τη Σόφια Βουλγαρίας και τη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι να συμμετέχουν στη λειτουργία του Ιδρύματος, φορείς όπως η TUV και DGQ Γερμανίας, το DIN και ο ΕΛΟΤ.