6ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ 27-28 Μαΐου 2016

 

 

Προηγούμενα Πανελλήνια Συνέδρια

Σήμερα ο προγραμματισμός προβλέπει την διοργάνωση ανά διετία ενός «Πανελλήνιου Συνέδριου για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» και ενός διεθνούς συνεδρίου «Standardization, Protypes and Quality: A Means of Balkan Countries Collaboration".

Σε εθνικό επίπεδο προγραμματίστηκε μια σειρά Πανελλήνιων Συνέδριων, μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης Ημερίδων. Με βάση αυτό το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 12-13/11/2004 το«1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα» στην Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σε αυτό κατατέθηκαν κείμενα που κάλυπταν όπως προβλέπονταν και τις εννέα βασικές θεματικές ενότητες. Οι εγγεγραμένοι σύνεδροι ήταν 341. Όλες οι συνεδρίες μαγνητοφωνήθηκαν και μετά από την απομαγνητοφώνηση και την τελική διαμόρφωση των εισηγήσεων με τη συνδρομή των εισηγητών, τον Οκτώβριο του 2005, εκδόθηκαν τα πρακτικά του Συνέδριου αποτελούμενα από 464 σελίδες. Οι τόμοι των πρακτικών διανεμήθηκαν στους δικαιούχους σύνεδρους, σε βιβλιοθήκες, δωρήθηκαν τιμητικά υπάρχουν δε διαθέσιμοι τόμοι στα γραφεία της ΕΝΕΠΡΟΤ και στα βιβλιοπωλεία Μπαρμπουνάκη στη Θεσσαλονίκη και Παπασωτηρίου σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Το «2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα»πραγματοποιήθηκε στις 26-27/05/2006 στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ. Για την πραγματοποίηση του Συνέδριου παρουσιάστηκαν πολλά προβλήματα από την κατάληψη όλων των χώρων του ΑΠΘ από τους φοιτητές, αλλά τελικά επιτεύχθηκε η διεξαγωγή του. Παρουσιάστηκαν οι εξής θεματικές ενότητες:1) Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα στην Παραγωγή 2) Τυποποίηση και Πρότυπα για Ποιότητα στη Διακίνηση-Κατανάλωση-Χρήση 3) Δοκιμές-Έλεγχοι-Πιστοποίηση, από τις 15 συνεδρίες. Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι ήταν 205.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στις 21-22 Νοεμβρίου 2008 το «3ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα», και κάλυψε τις θεματικές ενότητες: 1) Πρότυπα στην Οικονομία-Τυποποίηση στο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα 2) Πρότυπα Τροφίμων-Διατροφής 3) Πρότυπα και Ποιότητα στις Υπηρεσίες.

Στις 19-20 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε το «4ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα». Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνεδρίου πατώντας εδώ κατεβάστε το Δελτίο Τύπου πατώντας εδώ.

Στις 21-22 Φεβρουαρίου 2014 πραγματοποιήθηκε το «5ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα».

Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) διοργανώνει στη Θεσσαλονίκη στις 27 και 28 Μαΐου 2016 το «6ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Τυποποίηση, τα Πρότυπα και την Ποιότητα».

 

Διεθνείς Συνδιασκέψεις

Ο θεσμός αυτός είχε σαν αφετηρία το 2ο Διεθνές Συνέδριο που διεξήγαγε η «Βουλγαρική Ένωση Τυποποιών» (Bulgarian Union of Standardizers-BUS) το 1994 στη Σόφια, όπου ο Άγγελος Ζαχαριάδης υπέβαλε στα πλαίσια ανακοίνωσής του με τίτλο «Η Έννοια της Τυποποίησης στα Βαλκάνια» (The Meaning of Standardization in Balkans) την πρόταση να γίνει μια Βαλκανική Συνδιάσκεψη για την τυποποίηση. Η πρόταση έγινε ενθουσιωδώς δεκτή και έτσι μετά από μια σχεδόν τριετή προετοιμασία, πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα των Υπουργείων Ανάπτυξης και Μακεδονίας-Θράκης και με συνδιοργάνωση της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ (που πρωταγωνίστησε χάρη της αποφασιστικής συνδρομής του τότε Κοσμήτορα καθ. Β. Παπαθανασίου), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) στις 8-10 Μαΐου 1997 η 1η Βαλκανική Συνδιάσκεψη «Τυποποίηση και Συναφείς Δραστηριότητες: Μέσο Συνεργασίας των Βαλκανικών Χωρών»(Standardization and Related Activities: A Means of Balkan Countries' Collaboration) στο Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα, με ερέθισμα την 1η Βαλκανική Συνδιάσκεψη, ο ΕΛΟΤ συγκάλεσε το 1ο Συνέδριο των Βαλκανικών Εθνικών Φορέων Τυποποίησης (1st Balkan Congress of National Standardization Bodies) μετά την ολοκλήρωση του οποίου υπογράφηκε πρωτόκολλο συνεργασίας από τους επικεφαλής των εθνικών φορέων Αλβανίας, Βουλγαρίας, Ελλάδας, ΠΓΔΜ και Ρουμανίας. Επίσης ως παράλληλη εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της Πολυτεχνικής Σχολής έκθεση μετρολογίας.

Ένα από τα πρώτα μελήματα της ΕΝΕΠΡΟΤ (η οποία ιδρύθηκε αμέσως μετά από την 1η Συνδιάσκεψη από τους συντελεστές της διοργάνωσης) ήταν να δοθεί μια συνέχεια στην προσπάθεια αυτή. Η ευκαιρία δόθηκε όταν στα πλαίσια ενός ευρωπαϊκού προγράμματος Tempus Phare, βρίσκονταν στην Θεσσαλονίκη Βούλγαροι επιστήμονες και ειδικοί στην τυποποίηση. Οπότε στις 08/06/2001συγκλήθηκε στα γραφεία της ΕΝΕΠΡΟΤ η «1η Βαλκανική Συνάντηση Επιστημόνων και Ειδικών για την Τυποποίηση». Στην συνάντηση αυτή αποφασίστηκε η διοργάνωση Βαλκανικών Συνδιασκέψεων για την Τυποποίηση, ως συνέχεια της πρώτης Βαλκανικής Συνδιάσκεψης, με τίτλο «Standardization and Related Activities Α Means of Balkan Countries' Collaboration» και υπογράφηκε σχετικό πρωτόκολλο, όπου (μεταξύ άλλων) ορίζεται ότι η Κεντρική Γραμματεία των Βαλκανικών Συνδιασκέψεων για την Τυποποίηση θα στεγάζεταιστα γραφεία της ΕΝΕΠΡΟΤ και θα λειτουργεί με ευθύνη της.

Με βάση το πρωτόκολλο εκείνο και με συντονισμό της Κεντρικής Γραμματείας πραγματοποιήθηκε η2η Βαλκανική Συνδιάσκεψη «Standardization and Related Activities a Means of Balkan Countries' Collaboration», στη Σωζόπολη Βουλγαρίας, στις 7 και 8 Οκτωβρίου 2002. Η 3η Βαλκανική Συνδιάσκεψη πραγματοποιήθηκε στα Τίρανα (Αλβανία) στις 2-3 Μαΐου του 2004