ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ και

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ) μετά τη μη επίτευξη απαρτίας στην πρώτη ημερομηνία σύγκλισης της Γενικής Συνέλευσης συγκαλεί εκ νέου Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών τη Δευτέρα 22 Μαΐου 2017 και ώρα 18.00 στα γραφεία της ΕΝΕΠΡΟΤ στην Άνω Πόλη (Επιμενίδου 19, Θεσσαλονίκη). Η Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί, ανεξαρτήτως απαρτίας με τα παρόντα ταμειακά εντάξει μέλη.

 

Θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1) Απολογισμός Δράσης Δ.Σ 2016 -17

2) Οικονομικός Απολογισμός 2016 - 17

3) Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής Οικονομικού Έτους 2016 -17

4) Απαλλαγή των μελών του ΔΣ και της ΕΕ για τις οικονομικές και διοικητικές ευθύνες που προκύπτουν κατά το απολογιστικό έτος 2016-17

5) Προγραμματισμός Δράσης 2017-2018

6) Άλλα

7) Αρχαιρεσίες

 

 

 

 

 

 

  Με τιμή  
Ο Πρόεδρος της ΕΝΕΠΡΟΤ   Η Γεν. Γραμματέας

Ιωάννης Τσιάφης     Αικατερίνη Χριστοδουλοπούλου