ΕΝΕΠΡΟΤ   ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 19 - 54633 Θεσσαλονίκη,
ΤΗΛ.:+30-2310-995461, FAX:+30-2310-995461
www.eneprot.gr, e-mail: protypation@auth.gr
 
welcome
English                         
   
>Χρήσιμοι Σύνδεσμοι  
 

 

   1. www.euras.org
euras
   2. www.elot.gr
elot
   3. www.tuvhellas.gr
tuv