ΕΝΕΠΡΟΤ   ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 19 - 54633 Θεσσαλονίκη,
ΤΗΛ.:+30-2310-995461, FAX:+30-2310-995461
www.eneprot.gr, e-mail: protypation@auth.gr
 
welcome
English                         
   
>ΕΣύΠρώτα  
 

logo

 

Ελληνικό Σύστημα Πρωταγόρας (ΕΣύΠρωτα)

 

 

Τι είναι το ΕΣύΠρωτα

 

Ελληνικές επιχειρήσεις και διεθνές περιβάλλον πιστοποίησης ποιότητας

 

Οι λόγοι που μας οδήγησαν να το δημιουργήσουμε

 

Πώς εφαρμόζεται το ΕΣύΠρωτα

 

Εγχειρίδιο Διεργασιών και Διαδικασιών

 

Τελετή Έναρξης Εφαρμογής ΕΣύΠρωτα

 

 

 

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στην Ομάδα Εργασίας Πρωταγόρας πατήστε εδώ