ΕΝΕΠΡΟΤ   ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 19 - 54633 Θεσσαλονίκη,
ΤΗΛ.:+30-2310-995461, FAX:+30-2310-995461
www.eneprot.gr, e-mail: protypation@auth.gr
 
welcome
English                         
   
>Εκπαίδευση - Κατάρτιση  
 

Εκπαίδευση - Κατάρτιση

 

1. Η ΕΝΕΠΡΟΤ έχει, για θέματα εκπαίδευσης, άμεση διασύνδεση με ορισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπως το Helmut Schmidt Univestitaet Αμβούργου (καθ. W.Hesser), το Technical University- T.U. Σόφιας (καθ. B.Sandalski), το Erasmus University, στο Ρότερνταμ Ολλανδίας (καθ. H.de Vries), αλλά και με όλους ουσιαστικά τους επιστήμονες που ασχολούνται με την τυποποίηση, μέσω του Ευρωπαϊκού Ακαδημαϊκού Δικτύου (European Academic Network) της Γεν. Διεύθυνσης Απασχόλησης-Επιχειρήσεων (DG Enterprise) της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αντίστοιχες διασυνδέσεις έχει η ΕΝΕΠΡΟΤ μέσω της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τυποποίησης (European Academy of Standardization-EURAS). Στα πλαίσια αυτών των συνεργασιών έχουν προγραμματιστεί και δρομολογηθεί:

 

1.1 Η εκπόνηση ενός Ευρωπαϊκού Εκπαιδευτικού Προγράμματος για την Τυποποίηση, τα πρότυπα και την ποιότητα, το οποίο θα μπορεί να εφαρμοστεί σε όλες τις βαθμίδες, από επαγγελματική κατάρτιση και πρωτοβάθμια εκπαίδευση, έως την τριτοβάθμια εκπαίδευση και μεταπτυχιακές σπουδές.

1.2 Η δημιουργία ενός Βαλκανικού Ιδρύματος Εκπαίδευσης-Κατάρτισης για την Τυποποίηση, με έδρες τη Σόφια Βουλγαρίας και τη Θεσσαλονίκη. Στόχος μας είναι να συμμετέχουν στη λειτουργία του Ιδρύματος, φορείς όπως η TUV και DGQ Γερμανίας, το DIN και ο ΕΛΟΤ. 

 

 

2. Στα πλαίσια του Ελληνικού Συστήματος Ποιότητας Πρωταγόρας (ΕΣύΠρωτα) έχει ενταχθεί από την Ομάδα Εργασίας Πρωταγόρας της ΕΝΕΠΡΟΤ ένα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ. Η διδακτική ύλη εντάσσεται με τίτλο «Τεύχη κατάρτισης», στο Εγχειρίδιο διεργασιών και διαδικασιών που διανέμεται σε εκείνους που θα εφαρμόσουν το ΕΣύΠρωτα.

 

 

Σεμινάρια κατάρτισης

 

> ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ <        > ΕΞ' ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ <

 

Η «Ένωση Ελλήνων Επιστημόνων για την Προτυποποίηση και την Τυποποίηση» (ΕΝΕΠΡΟΤ), σε συνεργασία με το Γραφείο Προτυποποίησης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, διοργανώνει Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης με θέμα «Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΜMΕ». Το σεμινάριο χωρίζεται σε τρεις κύκλους και απευθύνεται σε επαγγελματικούς συλλόγους, επιστημονικό προσωπικό, στελέχη επιχειρήσεων και γενικότερα στους Έλληνες επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε συγκεκριμένο χώρο και θέλουν να οργανώσουν τις επιχειρήσεις τους εφαρμόζοντας εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές και τυποποιημένα συστήματα. Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 48 ώρες και η διεξαγωγή του θα γίνει στις εγκαταστάσεις του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Υπεύθυνος υλοποίησης προγραμμάτων έρευνας και εκπαίδευσης εκ μέρους του Γραφείου Προτυποποίησης είναι ο Αν. Καθηγητής Πολάτογλου Χαρίτων (Αναπληρωτής Πρόεδρος του Γραφείου Προτυποποίησης) και από πλευράς ΕΝΕΠΡΟΤ ο Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, επιθεωρητής QMS κ. Μπαστιάνος Θεόδωρος. Οι εισηγητές του προγράμματος είναι μέλη του Σώματος Θεματικών Ενοτήτων και του Δεύτερου Περιμετρικού Σώματος του Γραφείου Προτυποποίησης ΑΠΘ, καθώς και πιστοποιημένα μέλη της ΕΝΕΠΡΟΤ.

Oι θεματικές ενότητες που θα συζητηθούν είναι: 1) Ανάλυση διεθνούς συστήματος ποιότητας ISO 9001:2008, 2) Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας διεργασιών και προϊόντος, 3) Μεθοδολογία συνδυασμού αξιοπιστίας παραγωγής και ποιότητας, 4) Ανάπτυξη συνάρτησης ποιότητας, 5) Τυποποιημένες μέθοδοι στατιστικού ελέγχου ποιότητας, 6) Διακριβώσεις, μετρήσεις μηχανικών ηλεκτρικών θερμικών μεγεθών, 7) ¶ξονες εφαρμογής διεργασιών και διαδικασιών (γενικοί άξονες, καθορισμός στόχων, οργάνωση επιχείρησης, περιγραφή και οριοθέτηση καθηκόντων, έλεγχος εργαζομένων, είσοδος στοιχείων, έλεγχος προδιαγραφών, αρχεία, βιβλίο αποθήκης, σχέδιο διάταξης χώρου εργασίας, σχέδιο χωροθέτησης αποθήκης, αποθήκευση αποκομιδής στερεών αποβλήτων, παραγωγή έργου, έλεγχος ενεργειών, ασφάλεια και υγιεινή, εξυπηρέτηση πελατών, συντήρηση, σύστημα ανάδρασης, οργάνωση και παρακολούθηση ελέγχων κα).

Το προτεινόμενο έργο έχει στόχο τόσο την εξοικείωση των συμμετεχόντων με θέματα που αφορούν τυποποιημένα συστήματα οργάνωσης και διαχείρισης της επιχείρησής τους, όσο και την εμπέδωση της σημασίας των τυποποιημένων συστημάτων ποιότητας, σε παραγωγικό επίπεδο (παραγωγή προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών), αλλά και σε διοικητικό επίπεδο, δηλαδή αυτή καθαυτή την λειτουργία της επιχείρησης. Το υψηλό επίπεδο των σεμιναρίων εγγυάται και η μακροχρόνια συνεργασία της ΕΝΕΠΡΟΤ με ορισμένα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, όπως το Helmut Schmidt Univestitaet Αμβούργου, το Technical University Σόφιας, το Erasmus University, στο Ρότερνταμ Ολλανδίας, αλλά και με όλους ουσιαστικά τους επιστήμονες που ασχολούνται με την τυποποίηση, μέσω της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Τυποποίησης (European Academy of Standardization-EURAS).

Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος θα παρέχεται στους συμμετέχοντες πιστοποιητικό παρακολούθησης - εξειδίκευσης το οποίο θα φέρει τη σφραγίδα του Γραφείου Προτυποποίησης του ΑΠΘ και τις υπογραφές του Πρόεδρου της και των υπευθύνων του προγράμματος. Το σεμινάριο επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος ΛΑΕΚ κατά 0,45%. Πληροφορίες για την επιχορήγηση του προγράμματος μπορείτε να βρείτε στο site http://laek.oaed.gr. Αιτήσεις συμμετοχής θα βρείτε στο site http://www.eneprot.gr ενώ μπορείτε να απευθύνεστε και στο τηλέφωνο 6936536234. Επίσης μπορείτε να στείλετε fax στο (2310) 286680 ή e-mail στο protypation@auth.gr

                                                                                                                                            Περισσότερα...  velos

 

 

Στα πλαίσια της πιλοτικής εφαρμογής του Ελληνικού Συστήματος Πρωταγόρας (ΕΣύΠρωτα) σε μέλη της «Ένωσης Ιδιοκτητών Συνεργείων Επισκευής Τροχών και Εμπόρων Ελαστικών Θεσσαλονίκης» η ΕΝΕΠΡΟΤ πραγματοποίησε σεμινάρια, τα κείμενα των οποίων αποτελούν τα Τεύχη Κατάρτισης του «Εγχειριδίου Διεργασιών και Διαδικασιών» του ΕΣύΠρωτα (ISBN 960-87973-1-4).

 

Τίτλοι Σεμιναρίων-Ομιλητές

  • Τι είναι Τυποποίηση, Πρότυπα, Ποιότητα και σε τι συνεισφέρει το ΕΣύΠρωτα Ομιλητές: Ζαχαριάδης ¶γγελος, Μπαλτζάκη Κάτια, 01/02/2006
  • Συστήματα Οργάνωσης Επιχείρησης, Ομιλήτρια: Καλαμβοκίδου Αλέκα, 15/03/2006
  • Τεχνικές καλής παρουσίασης: Λειτουργία επιχείρησης και προβολή, χρηματοδότηση, διασύνδεση με καταναλωτές-χρήστες, Ομιλητές: Μητροπούλου Βασιλική, Γκιώση Στέλλα, Γεωργίου Στέλλα, Λιάμος Μάρκος, 20/03/2006
  • Μηχανολογικά στοιχεία και προδιαγραφές που αφορούν τον κλάδο, Ομιλητές: Παπάς Κων/νος, Τσιάφης Ιωάννης, 22/03/2006
  • Υγιεινή και ασφάλεια εργασίας, Ομιλητής: Τρασανίδης Γεώργιος, 29/03/2006
  • Τεχνικό και νομικό θεσμικό πλαίσιο, Ομιλητές: Ζαχαριάδης ¶γγελος, Σιωζοπούλου Έφη, 05/04/2006
  • Στοιχεία και προδιαγραφές ελαστικών. Συστήματα Ελέγχων και Επιθεωρήσεων, Ομιλητές: Αδαμόπουλος Κων/νος, Νικολαϊδης Ιωάννης, 12/04/2006

 

3. Ως Εκπαιδευτικές Διοργανώσεις θα πρέπει επίσης να αναφερθούν:

 

3.1 Η ΕΝΕΠΡΟΤ πραγματοποίησε προκαταρκτικά Σεμινάρια για την Τυποποίηση Ποιότητας στις 18 και 20/11/2002, στην αίθουσα του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

 

Θέματα-Ομιλητές: 

  • «Εισαγωγή στις Έννοιες Ποιότητα, Πρότυπα, Τυποποίηση», ¶γγελος Ζαχαριάδης, Πρόεδρος ΕΝΕΠΡΟΤ
  • «Η Εκπροσώπηση του Καταναλωτή ως Παράγοντας για τη Βελτίωση των Βιοτεχνικών Προϊόντων», Μάρκος Λιάμος, Εθνικός Αντιπρόσωπος στον Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο Καταναλωτών (ANEC)
  • «Η Ευρωπαϊκή Φωνή στην Τυποποίηση - Συμβολή των Καταναλωτών στην Ασφάλεια και Ποιότητα Προϊόντων», Αρβανίτης Ιωάννης, Δικηγόρος, Μέλος του Δ.Σ. του ΙΝΚΑ Μακεδονίας
  • «Πρότυπες Επικοινωνιακές Σχέσεις στο Χώρο Εργασίας», Στέλλα Γεωργίου, Αρχ.Μηχανικός- Εκπαιδευτικός
  • «Η Επιστήμη των Μετρήσεων και ο Έλεγχος Ποιότητας στην Παραγωγική Διαδικασία : Σύγχρονες τάσεις», Δρ. Αθανασιάδης Κ.Ν., Φυσικός

 

3.2 Η συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κατάρτισης, TEMPUS-PHARE JOINT EUROPEAN PROGRAM 14351/99 "Training on European Directives and Standards Applying-Safety and Quality Control of Industrial Products", με δεύτερο Ευρωπαίο εταίρο την TUV Academie Koeln. Το πρόγραμμα αυτό (που προέβλεπε την κατάρτιση Βουλγάρων επιστημόνων ανώτατου επιπέδου, όπως καθηγητών πανεπιστημίου, στελεχών Υπουργείων, δημοσίων οργανισμών κλπ) είχε Συντονιστή από Ελληνικής πλευράς τον Πρόεδρο της ΕΝΕΠΡΟΤ ¶γγελο Ζαχαριάδη και υλοποιήθηκε αποκλειστικά από μέλη της ΕΝΕΠΡΟΤ, το μεν πρώτο μέρος από 1/11/1999 έως 31/10/2000 και το δεύτερο από 1/11/2000 έως 31/11/2001. Τα σεμινάρια που έγιναν από την ομάδα της ΕΝΕΠΡΟΤ ήταν τα εξής:

  • "Introduction to Protypation and Industrial Standardization" (Zachariadis Angelos)
  • "The Environment of Standardization and the Stigma of Protypation" (Zachariadis Angelos)
  • "Quality Protypation in the Sector of Industrial Products and Services. Presentation of the European Quality Model" (Baltzaki Ekaterini)
  • "Standardization as Protypation in the 21st Century. From European to International Approach" (Kalamvokidou Hatzijianni Alexandra)
  • "Safety and Environmental Management Standards. A step forward to Occupational Health and Safety Protypation" (Karagiannidis Lefteris)
  • "The Benefits of Standardization-Protypation for Safety and Quality of Consumer Goods" (Kalamvokidou Hatzijianni Alexandra)
  • "The Role of Administration in Applying Standardization-Protypation. The Case of Total Quality Management" (Kalamvokidou Hatzijianni Alexandra)
  • "The Impact of Model Service (Protypation) in the Total Quality Management" (Yiomplakis Evangelos)
  • "ISO 9000: The Revision towards Protypation. A New Perspective for Qualitative and Safe Industrial Products" (Baltzaki Ekaterini)
  • "Anthropocentric Human Resources Management as a Precondition for Quality and Safe Industrial Product. Case Study, Conclusions and Proposed Model" (Tzevelekis George)
  • "Tests, Measurements, Certification and Calibration as Units of Protypation" (Athanasiadis Konstantinos)
  • "Standardization-Protypation as a Means of Facing Noise and Problems in Industrial Area" (Tsiafis Ioannis)
  • "Environmental Standardization-Protypation Criteria for the Selection of Building Materials" (Iconomou Nicolaos)
  • "Safety and Quality in Tourist Industry. Adaptation and Implemendation of the Eco-Management and Audit Scheme to Hotel Sites" (Cristoforidis A., Papazoglou M. and Zaharis N.)
  • "Standardization and Protypation as a Factor of Safety and Quality in Rural Tourism" (Partalidou Maria)
  • "Quality Standardization as Protypation in International Trade: The Case of Food Safety" (Karipidis Filippos)
  • "Training in HACCP and ISO as Assurance of Quality and Safety of Food Industry Products. A Model Program Proposition" (Arvanitidis George)
  • "Protypation in Higher Education: Demand on Quality for the European Higher Education Area" (Baltzaki Ekaterini)

 

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος η ΕΝΕΠΡΟΤ εξέδωσε τα κείμενα των ελληνικών σεμιναρίων σε τόμο με τίτλο: "Training on European Directives and Standards Applying-Safety and Quality Control of Industrial Products-the Hellenic Contribution"

 

 

3.3 Σεμινάρια έγιναν και στα πλαίσια του προγράμματος TEMPUS "South Eastern Europe Regional Cooperation in Higher Education" NP-15062/2000:

 

  • "Quality as Protypation for the Balkans", ¶γγελος Ζαχαριάδης, 1-4/02/2003, Σεράγεβο Βοσνίας Ερζεγοβίνης
  • "Quality Standardization in Education: Standards and Protypes before and after the Industrial Revolution", ¶γγελος Ζαχαριάδης, 12/09/2003, Οχρίδα ΠΓΔΜ