ENEPROT   ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΕΠΙΜΕΝΙΔΟΥ 19 - 54633 Θεσσαλονίκη,
"www.eneprot.gr protypation.web.auth.gr
e-mail: eneprot@gmail.com / protypation@auth.gr
 
welcome
English                         
   
>Λειτουργική δομή  
 

Λειτουργία της Ένωσης

 

 

Αποσπάσματα από το Καταστατικό

 

Ανώτατο και κυρίαρχο όργανο του Σωματείου είναι η Γενική Συνέλευση των μελών αυτού, η οποία ασκεί την ανώτατη εποπτεία και έλεγχο στα όργανα της Διοίκησης και αποφασίζει για κάθε υπόθεση του Σωματείου που δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Ιδιαίτερα η Γενική Συνέλευση των μελών του Σωματείου:

α) εγκρίνει ή απορρίπτει τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό του Σωματείου,

β) εγκρίνει ή απορρίπτει τον απολογισμό του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου,

γ) εκλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου,

δ) απαλλάσσει ή καταλογίζει ευθύνες στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής του Σωματείου για πράξεις ή παραλείψεις τους,

ε) μπορεί να παύει μέλος ή μέλη ή όλο το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από πρόταση μομφής η οποία πρέπει να υπογράφεται από τουλάχιστον δέκα (10) μέλη,

στ) αποφασίζει για την είσοδο ή την αποβολή μέλους από το Σωματείο,

ζ) αποφασίζει για οποιαδήποτε νέα δραστηριότητα του Σωματείου,

η) αποφασίζει για την μεταβολή του σκοπού του Σωματείου,

θ) αποφασίζει για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου,

ι) αποφασίζει για τη διάλυση του Σωματείου,

ια) αποφασίζει σχετικά με την αγορά, εκποίηση, υποθήκευση, εκμίσθωση και μίσθωση ακινήτων ή κινητών από την περιουσία του Σωματείου και

ιβ) επιλαμβάνεται και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ή από τους Ειδικούς Κανονισμούς που ψηφίζονται από αυτήν σύμφωνα με τον Νόμο.

 

Οι νομότυπα λαμβανόμενες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης των μελών δεσμεύουν όλα τα μέλη.